Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz rozwoju Masywu Śnieżnika jako administrator państwa danych osobowych pozyskanych w celu informowania o rozwoju regionu, ciekawych wydarzeniach kulturalnych, promocjach turystycznych, konkursach i innych wydarzeniach wartych odwiedzenia regionu, w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych, informuje, że wdrożyła środki techniczno-organizacyjne, wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych. Administrator przykłada niezwykłą wagę do ochrony Państwa danych osobowych dążąc do ich minimalizacji w kontekście celów dla jakich zostały zebrane i podstaw prawnych przetwarzania.

Mając na względzie nie tylko uzasadniony interes Administratora, ale także Państwa prawo do świadomej i jednoznacznej decyzji w zakresie otrzymywania od Fundacji. informacji o regionie Masywu Śnieżnika, promocjach i konkursach, w tym informacji o zaletach regionu, Administrator kieruje do Państwa niniejszego e-maila.

Jeśli zainteresowani są Państwo otrzymywaniem takiego rodzaju informacji turystyczno – krajoznawczych prosimy o wyrażenie zgody na ich otrzymywanie.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji jest całkowicie dobrowolne, a zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili poprzez zgłoszenie na adres e-mail zapomnienie@fundacja-snieznik.pl. Po cofnięciu zgody, Państwa dane zostaną całkowicie usunięte. Ponadto w trakcie przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo do wglądu do danych, poprawiania, przenoszenia, ograniczenia, oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.

Administratorem danych osobowych po wyrażeniu zgody będzie Fundacja na rzecz rozwoju Masywu Śnieżnika z siedzibą w Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, a Państwa dane nie zostaną udostępnione innemu podmiotowi, ani nie będą przekazane do państw trzecich.

W związku z powyższym prosimy o odesłania e-maila z dokonanym wyborem.

    • Jeśli nie wyrazisz tej zgody, nie będziemy mogli pozostać w kontakcie.
    • Zakres danych dla których wyrażam zgodę na przetwarzanie obejmuje:

    •