Znajdujące się u podnóża Masywu Śnieżnika miejscowości, niegdyś utrzymujące się m. in.  z górnictwa, przetwórstwa i tkactwa, dziś stawiają głównie na turystykę.

Stronie Śląskie – miasto było znanym ośrodkiem przemysłu szklarskiego, dzięki założonej przez księżniczkę Mariannę Orańską hucie szkła kryształowego, która pod nazwą „Violetta” działała do 2008r. Obecnie Stronie stawia na turystykę, wykorzystując potencjał pięknych krajobrazów regionu oraz różnorodności zabytków i innych atrakcji turystycznych. Przemysł powoli zanika na korzyść rekreacji i sportu.

Sienna – niewielka wieś w gminie Stronie Śląskie, u stóp Czarnej Góry – jednego ze szczytów Masywu. Niegdyś miejsce zamieszkania górników z okolicznych kopalni, obecnie mieści nowoczesny ośrodek narciarski Czarna Góra Resort.

Stara Morawa – niegdyś działała tu huta żelaza, przerabiająca rudę z okolicznych złóż, a później – wapiennik, zajmujący się obróbką kamienia z kopalni marmuru i dolomitu z okolic Kletna i Stronia Śląskiego. Obecnie jest to miejscowość typowo turystyczna, przyciągająca istniejącym od 2006 roku zalewem z pełną infrastrukturą kąpieliskową.

Nowa Morawa – była kolonia Starej Morawy, której mieszkańcy zajmowali się wyrębem i przetwórstwem drewna, jednak przemysł upadł po II wojnie światowej. Dziś ta niewielka wieś rolno-leśna rozwija się w kierunku turystyki. Ruch turystyczny znacznie zwiększył się po otwarciu polsko-czeskiego przejścia granicznego Nowa Morawa- Staré Město.

Domaszków – miejscowość w gminie Międzylesie, w XIII i XIV wieku związana ze słynnym Zamkiem Szczerba, zniszczonym w czasie wojen husyckich. W XIX wieku wytwarzano tu oleje, piwo, wódkę zbożową oraz płótno.

Bolesławów – dawne miasto górnicze w gminie Stronie Śląskie, obecnie wieś turystyczna z niewielkim rynkiem. W pobliżu znajduje się Stacja Narciarska Kamienica.

Idzików – wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, jedna z najstarszych na Ziemi Kłodzkiej. Znajduje się tu gotycki kościół przebudowany w stylu barokowym, renesansowo-barokowy dwór z folwarkiem (obecnie niszczejący) oraz ruiny średniowiecznego zamku.

Kletno – niewielka wieś w gminie Stronie Śląskie, będąca do XVIII wieku miejscem wydobycia i wytopu rud żelaza, miedzi i srebra. Później działały tu kamieniołomy wapienia i marmuru, a po II wojnie światowej potajemnie wydobywano tu uran na potrzeby Związku Radzieckiego. Od końca XIX wieku miejscowość rozwija również swój potencjał turystyczny – obecnie jej największą atrakcją jest odkryta w 1966 roku Jaskinia Niedźwiedzia wraz z otaczającym ją rezerwatem.

Jodłów – była osada drwali, która następnie przekształciła się w ośrodek tkactwa, a w XIX wieku stała się miejscowością letniskową. Niestety, obecnie wieś coraz bardziej się wyludnia, choć zachowuje swój turystyczny charakter. W jej pobliżu znajduje się źródło Nysy Kłodzkiej.

Międzygórze – ta urokliwa miejscowość w gminie Bystrzyca Kłodzka była początkowo siedzibą drwali i węglarzy. W XVII wieku wydobywano tu rudy żelaza, a później rozwinął się przemysł tkacki. Księżniczka Marianna Orańska przekształciła wieś w miejscowość letniskową z malowniczą drewnianą zabudową w stylu szwajcarskim i tyrolskim. W pobliżu znajduje się drugi co do wielkości wodospad w Sudetach – wodospad Wilczki.

Międzylesie – miasto o burzliwej historii, dwukrotnie doszczętnie spalone: w trakcie wojen husyckich oraz wojny trzydziestoletniej. Rozwój zawdzięcza przemysłowi tkackiemu, po którym do dziś pozostały dwa zabytkowe domy tkaczy, zwane Domkami Siedmiu Braci. Dzięki umiejscowieniu tu pod koniec XIX wieku dworca granicznego międzynarodowej linii kolejowej Wrocław–Praga, miasto do dzisiaj obsługuje ruch tranzytowy między Polską i Czechami. Duży potencjał turystyczny Międzylesia i okolicy pozwala mieć nadzieję, że stanie się ono ważnym ośrodkiem wypoczynkowym.

Goworów – ta niewielka wieś stanowiła centrum okolicznego tkactwa – jej właściciel pod koniec XVIII wieku postawił tu dużą tkalnię wraz z magazynami, a warsztaty tkackie znajdowały się w każdym domu. Z czasem jednak, mimo powstania w Goworowie olejarni, tartaku i papierni, przemysł i rzemiosło zaczęły ustępować miejsca turystyce i wieś stała się bazą wycieczek na Pątnik, Goworek i Śnieżnik.