Na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej wydzierżawiono teren z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. W ramach umowy zostanie umieszczona lub wybudowana infrastruktura gastronomiczna m.in. okresowo działających foodtracków, tymczasowych budynków budowlanych lub innych obiektów, możliwych do usunięcia po zakończeniu dzierżawy. Wyznaczono również teren pod przygotowanie i organizację aktywności grillowych.