Na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej wydzierżawiona zostanie przestrzeń, pod budowę wieży teleinformatycznej. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej jest bardzo ważny dla sprawnego przesyłania sygnałów do urządzeń telekomunikacyjnych, zwiększający komfort i bezpieczeństwo turystów w terenach górskich Masywu Śnieżnika.