Fundacja na rzecz Rozwoju Masywu Śnieżnika

Masyw Śnieżnika to nie tylko pasmo górskie w Sudetach Wschodnich. To również region, jego historia i mieszkańcy.
Region Masywu Śnieżnika ma ogromny potencjał. Jest to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na bogactwo i różnorodność zabytków i innych atrakcji turystycznych oraz liczne górskie szlaki piesze i rowerowe. Jest to także miejsce przenikania się trzech kultur: na szczycie Śnieżnika stykały się granice historycznego Śląska, Czech i Moraw. Przeplatają się tu więc różne wpływy, będące wynikiem burzliwej i ciekawej historii regionu.

W ostatnich latach region Masywu Śnieżnika rozwija się coraz bardziej. Jako Fundacja chcemy wesprzeć i zdynamizować ten rozwój poprzez działania takie jak:

Ochrona i promocja regionu Sudetów Wschodnich, jego obiektów zabytkowych i innych atrakcji turystycznych w kraju i za granicą
Edukacja, szkolenia, działalność naukowa, wydawnicza i medialna
Ochrona przyrody i krajobrazu, działania pro-ekologiczne
Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, organizacja wystaw, targów, konferencji
Aktywizacja społeczno-gospodarcza regionu, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i lokalnych inicjatyw
Szczegółowe informacje na temat Fundacji i jej działalności znajdą Państwo w naszym Statucie. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz do bezpośredniego kontaktu z Fundacją.